Brandweer
  • Zuid West Friesland
  • Workum

Home Contact Disclaimer

 
Workum

Workum. …ťn van de Friese 11-steden. Gelegen in het zuidwesten van Friesland. Uitgestrekte landerijen, veeteelt, watersport en vele andere vormen van recreatie zijn kenmerkend voor de streek waarin het prachtige Workum ligt. Mede hierdoor komt het vrij regelmatig voor dat de brandweer Nijefurd, waar het korps Workum deel vanuit maakt, moet uitrukken ten behoeve van de hulpverlening voor mens en dier.

"In de lengte doorgesneden; de rechterhelft van goud, beladen met een halve zwarte arend; en de linkerhelft zwart, beladen met 3 gouden leliŽn, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon." De kroon heeft vijf bladeren.

Het wapen is vanaf de 15e eeuw bekend op stadszegels. Het eerste uit 1420 vertoont nog niet het wapen, maar een Gotische nis, waarin St. Geertruid, in de rechterhand een bloem, in de linker een palmtak heeft; ter weerszijde een knielende monnik. Een tweede zegel uit 1496 (Van den Bergh) of 1426 vertoont al wel het wapen met de adelaar en de lelies. Ook op alle volgende zegels en afbeeldingen komt het wapen als zodanig voor.

Waar het wapen vandaan komt is niet bekend. De halve adelaar is een veelvuldig voorkomend figuur in persoonswapens in Friesland. Het zou dus afgeleid kunnen zijn van een grietman of stadsbestuurder van Workum in de 15e eeuw. De lelies zouden of uit een persoonswapen, of van de Mariaverering afgeleid kunnen zijn. De gemeente voerde het wapen op briefpapier.