brandweer workum .jpg
HV OEFENKAARTEN BEVELVOERDER

Terug

   Veiligheidsbewust optreden bij HV

     211 A Risico´s bij THV herkennen en inschatten

         

     Bevelvoeren bij THV

     212 A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij THV

     * 212 B Actuele ontwikkelingen THV

    

     Optreden als bevelvoerder bij complexe THV

     442 A Risico´s bij complexe THV herkennen en inschatten

     *  442 B Actuele ontwikkelingen bij complexe THV

  

        BASIS (ploegoefeningen)

    

     *  511 Technische hulpverlening bij een verkeersongeval

     *  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten

 

      Complexe THV

     * 611 THV bij vrachtwagen of bus op zijn kant

     * 612 THV bij auto op de kop

     * 614 THV bij spoorwegongeval

     * 615 THV bij beknelling / beklemming

     * 616 THV bij instorting

     * 617 THV bij grote dieren in nood


      EIND (minimaal 2 TS´n)

 

      * 710 Inzet met accent op Technische hulpverlening