brandweer workum .jpg
BRAND OEFENKAARTEN OVD

Terug

   Veiligheidsbewust optreden bij brand

     * 301 A Risicoīs bij brand signaleren

     * 839 Vaardigheden MDT

         

     Leidinggeven  bij brand

     * 302 A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brand

     * 302 B Actuele ontwikkelingen brandbestrijding

     * 302 C Verkennen met adembeschermende middelen

     * 302 D Levensreddend handelen 1

     * 302 E Levensreddend handelen 2

     * 302 F Communicatie mbv C2000

    

      (minimaal 2 TSīn)

      * 700 Inzet met accent op brandbestrijding